Tuesday, 18/06/2019 - 14:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
02/11/2016
Ngày hiệu lực:
02/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
03/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày hiệu lực:
01/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2016LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016Các công việc cần tập trung chỉ đạo:- Tập trung CB, GV, NV sau dịp nghỉ hè; tổ chức công tác tựu trường, các hoạt động đầu năm học 2016-2017 đúng quy định.- Rà soát, tham mưu bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.- Hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp, công tác kiểm tra lại, xét lên lớp. - Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. - Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo dục năm 2016. - Tham gia có hiệu quả các đợt chuyên đề chuyên môn do Sở và Phòng tổ chức.2. Dự kiến lịch công tác:TuầnNội dung công việcThời gianBộ phận chuẩn bịI01- 06- Chào cờ, báo công, họp chi bộ tháng 8/2016- Các trường tập trung CB, GV, NV sau dịp nghỉ hè- Hội nghị Hiệu trưởng tháng 8/2016- Tham gia chuyên đề, tập huấn tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Hội nghị Chủ tịch Công đoàn - Thu nhận đơn xin thuyên chuyển nội huyện - Tuyển sinh lớp 1- Duyệt Quỹ lương các trường- Nộp hồ sơ tuyển sinh THCS01010202 -050304-0503-0503-0505- LĐ, cấp ủy, - MN, TH, THCS.- LĐ, các bộ phận- MN, TH, THCS- CĐ ngành- TCCB- TH,TH&THCS- TCCB, các trường- THCSII08-13- Kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC cho năm học mới- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng CM hè năm 2016- Điều tra phổ cập giáo dục năm 2016- Bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho CBGV toàn ngành 08 - 1311- 1208-1512-13- MN, TH,THCS- TH- Các trường- MN, TH,THCSIII15-20- Hoàn thành công tác bổ nhiệm, thuyên chuyển CB, GV- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng CM hè 2016- Kiểm tra điều kiện HS lớp 6 học theo CTr Tiếng Anh thí điểm18-1916-1716-17- TCCB- MN- THCSIV22-27- Kiểm tra các trường học- Dự kiến Hội nghị tổng kết năm học 2015 -2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017- Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 -2016- Học sinh tựu trường- Kiểm tra lại, xét lên lớp cho HS chưa đạt chuẩn KTKN- Thu nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT22 - 2723-25242526-2726- MN, TH,THCS- MN, TH,THCS- CĐ ngành- MN, TH,THCS- TH, THCS- THV29-31 - Tổ chức các hoạt động đầu năm học - Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2016-201729-3129-31- MN, TH, THCS- MN, TH, THCSNơi nhận: - Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện); - Lãnh đạo Phòng, CĐ ngành; - Trưởng bộ phận; - Trang Website của Phòng; - Lưu: VT.  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Ngày ban hành:
02/08/2016
Ngày hiệu lực:
02/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực