Tuesday, 18/06/2019 - 14:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
Văn bản liên quan
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2016LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016Các công việc cần tập trung chỉ đạo:- Tập trung CB, GV, NV sau dịp nghỉ hè; tổ chức công tác tựu trường, các hoạt động đầu năm học 2016-2017 đúng quy định.- Rà soát, tham mưu bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.- Hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp, công tác kiểm tra lại, xét lên lớp. - Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. - Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo dục năm 2016. - Tham gia có hiệu quả các đợt chuyên đề chuyên môn do Sở và Phòng tổ chức.2. Dự kiến lịch công tác:TuầnNội dung công việcThời gianBộ phận chuẩn bịI01- 06- Chào cờ, báo công, họp chi bộ tháng 8/2016- Các trường tập trung CB, GV, NV sau dịp nghỉ hè- Hội nghị Hiệu trưởng tháng 8/2016- Tham gia chuyên đề, tập huấn tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - Hội nghị Chủ tịch Công đoàn - Thu nhận đơn xin thuyên chuyển nội huyện - Tuyển sinh lớp 1- Duyệt Quỹ lương các trường- Nộp hồ sơ tuyển sinh THCS01010202 -050304-0503-0503-0505- LĐ, cấp ủy, - MN, TH, THCS.- LĐ, các bộ phận- MN, TH, THCS- CĐ ngành- TCCB- TH,TH&THCS- TCCB, các trường- THCSII08-13- Kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC cho năm học mới- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng CM hè năm 2016- Điều tra phổ cập giáo dục năm 2016- Bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho CBGV toàn ngành 08 - 1311- 1208-1512-13- MN, TH,THCS- TH- Các trường- MN, TH,THCSIII15-20- Hoàn thành công tác bổ nhiệm, thuyên chuyển CB, GV- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng CM hè 2016- Kiểm tra điều kiện HS lớp 6 học theo CTr Tiếng Anh thí điểm18-1916-1716-17- TCCB- MN- THCSIV22-27- Kiểm tra các trường học- Dự kiến Hội nghị tổng kết năm học 2015 -2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017- Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 -2016- Học sinh tựu trường- Kiểm tra lại, xét lên lớp cho HS chưa đạt chuẩn KTKN- Thu nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT22 - 2723-25242526-2726- MN, TH,THCS- MN, TH,THCS- CĐ ngành- MN, TH,THCS- TH, THCS- THV29-31 - Tổ chức các hoạt động đầu năm học - Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2016-201729-3129-31- MN, TH, THCS- MN, TH, THCSNơi nhận: - Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện); - Lãnh đạo Phòng, CĐ ngành; - Trưởng bộ phận; - Trang Website của Phòng; - Lưu: VT.  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Ngày ban hành:
02/08/2016
Ngày hiệu lực:
02/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHương Sơn, ngày 01 tháng 06 năm 2016LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 20161. Các công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện:- Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2016, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Thực hiện nghiêm túc công tác trực hè, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng, CSVC, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.- Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT.- Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn; đánh giá công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng cuối năm học.- Đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh.2. Dự kiến lịch công tác:TuầnNội dung công việcThời gianBộ phậnchuẩn bịI01-03- Chào cờ, báo công, họp chi bộ tháng 6/2016.- Họp BCĐ thi THPT quốc gia, tuyển sinh lớp 10 năm 2016.- Đón đoàn kiểm tra công nhận trường MN, TH, THCS đạt chuẩn QG- Kiểm tra ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT- Kiểm tra thúc đẩy công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.- Kiểm tra thi đua các trường học 0101 0201- 04 02- 07 02-0502-05- Lãnh đạo- BCĐ- MN, TH, THCS- THCS- THCS- THCS- HĐ Thi đuaII06-11- Giao ban đầu tuần.- Họp Hội đồng thi đua ngành- Thi tuyển sinh lớp 10 THPT- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, hồ sơ xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.- Kiểm tra thúc đẩy công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia THCS06070908 -1006-11- Lãnh đạo- HĐ Thi đua- THCS- MN- MN, TH- THCSIII13-18- Giao ban đầu tuần.- Hoàn thành hồ sơ đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn.1616- Lãnh đạo- MN, TH, THCSIV20-25- Giao ban đầu tuần.- Chuẩn bị các nội dung chuyên đề hè 20162021- 24- Lãnh đạo- MN, TH, THCSV27-30- Giao ban đầu tuần.- Chuẩn bị các nội dung chuyên đề hè 2016.- Thu hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL 2727-3027-30- Lãnh đạo - MN, TH, THCS- TCCBNơi nhận:- Lãnh đạo Phòng, CĐ ngành; - Trưởng các bộ phận, Website của Phòng; - Các trường MN, TH, THCS , TH&THCS (để th/h); - Lưu: VT.  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
Ngày ban hành:
01/06/2016
Ngày hiệu lực:
01/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHương Sơn, ngày 01 tháng 05 năm 2016LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2016Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỉ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện:- Rà soát, hoàn thành khung chương trình dạy học; tập trung ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ II, xét Tốt nghiệp THCS, hoàn thành CTTH, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.- Hoàn thành công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc. Kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua năm học 2015-2016. Tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo số liệu cuối năm, tổng kết năm học đúng quy định; tổ chức phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016.2. Dự kiến lịch công tác:TuầnNội dung công việcThời gianBộ phận chuẩn bịI01-07- Nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động.- Chào cờ, báo công, họp Chi bộ tháng 5/2016.- Hội nghị Hiệu trưởng tháng 5/2016.- Hội nghị Chủ tịch Công đoàn tháng 5/2016.- Thu nhận hồ sơ tự kiểm tra về công tác xây dựng trường học Xanh - Sạch – Đẹp.01 - 0304050605 -06- Lãnh đạo- Các Bộ phận- Chủ tịch CĐ- THCS, THII09-14- Giao ban đầu tuần.- Kiểm tra chuyên ngành trường TH.- Kiểm tra ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.- Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn QG, PCGDMNTE5T, trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.- Thi kiểm tra chất lượng Học kỳ II cấp THCS.- Kiểm tra định kỳ cuối năm học cấp TH.0911 -1210 - 1310-1312 - 1409-13- Lãnh đạo- TH- THCS- MN, TH, THCS- THCS- THIII16-21- Giao ban đầu tuần.- Thu nhận hồ sơ tổng kết năm học của các trường MN.- Kiểm tra công tác ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. - Đăng ký đánh giá ngoài đợt 3.- Thu nhận hồ sơ tổng kết năm học của các trường TH, THCS.- Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn QG, PCGDMNTE5T, trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.- Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016161616- 18171716-2118- Lãnh đạo- MN- THCS- MN, TH, THCS- THCS- MN, TH, THCS- TH, THCSIV23-28- Giao ban đầu tuần.- Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm nộp Sở GD&ĐT. - Xét Tốt nghiệp THCS. - Kiểm tra công tác thi đua, XD trường học “Xanh-Sạch-Đẹp’’ - Thu nhận hồ sơ Thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 - Tập huấn thay đổi mã ngạch lương232524- 2624 - 262726- Lãnh đạo- MN, TH, THCS- THCS- MN, TH, THCS- MN, TH, THCS- TCCBV30-31- Giao ban đầu tuần.- Kiểm tra công tác thi đua các trường học.- Các trường Tổng kết năm học 2015 – 2016.303031- Lãnh đạo - MN, TH, THCS- MN, TH, THCSNơi nhận:- Lãnh đạo Phòng, CĐ ngành; - Trưởng các bộ phận, Website của Phòng; - Các trường MN, TH, THCS , TH&THCS (để th/h); - Lưu: VT.  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
Ngày ban hành:
07/05/2016
Ngày hiệu lực:
07/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/04/2016
Ngày hiệu lực:
04/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực