Tuesday, 18/06/2019 - 14:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
17/09/2012
Ngày hiệu lực:
17/09/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/08/2012
Ngày hiệu lực:
03/08/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UNND TỈNH HÀ TĨNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 1234/SGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT và sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; - Các trường THPT. Năm học 2011-2012, thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông (giảm tải) và đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh ở các bộ môn: Mĩ thuật, Âm nhạc (cấp THCS); Thể dục (cấp THCS, THPT) của Bộ GDĐT, để hoàn thành kế hoạch học kì I đúng tiến độ, đúng quy chế và đảm bảo chất lượng giáo dục, nay Sở hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:Về việc kiểm tra học kì IHiệu trưởng các trường THCS, THPT chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy - học theo tinh thần giảm tải. Việc kiểm tra học kì I của các môn học thực hiện theo kế hoạch dạy học, không tổ chức kiểm tra học kỳ I chung tràn lan ở các bộ môn, ở các khối lớp. Nếu cần phải có kết quả chung nhằm mục đích đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh thì có thể tổ chức kiểm tra học kì chung ở một số bộ môn (có nhiều tiết học/tuần) ở lớp cuối cấp (lớp 9 và lớp 12). Thời gian kiểm tra học kì I thực hiện theo kế hoạch dạy học, chủ yếu thuộc tuần học thứ 18 (từ ngày 26/12/2011 đến ngày 01/01/2012)Đối với các trường có học sinh là Giáo dân thì nhà trường không tổ chức kiểm tra học kì chung vào các ngày 23, 24, 25/12/2011. Về việc đánh giá xếp loại học lực của học sinhThực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (truy cập trên trang web của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Tĩnh), Sở lưu ý thêm một số điểm sau:2.1. Việc đánh giá kết quả học tập các môn Âm nhạc, Mĩ thuật (cấp THCS); Thể dục (cấp THCS, THPT): Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (gọi tắt là đánh giá bằng nhận xét). Căn cứ chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức: Đạt yêu cầu (Đ) hoặc Chưa đạt yêu cầu (CĐ). Tuy nhiên, trong thời gian qua, giáo viên đang đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 883/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2011 của Sở, đó là đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các môn học trên thành 5 loại: giỏi (viết tắt: G), khá (viết tắt: K), trung bình (viết tắt: Tb), yếu (viết tắt: Y) và kém (viết là Kém), thì nay không cần sửa chữa lại kết quả trong sổ điểm mà sử dụng kết quả đó để đánh giá học kỳ I của bộ môn như sau: các bài kiểm tra được xếp loại giỏi (G); khá (K); trung bình (Tb) thì thuộc mức Đạt yêu cầu (Đ); các bài kiểm tra được xếp loại yếu (Y) và kém thì thuộc mức Chưa đạt yêu cầu (CĐ). Sang học kì II thì việc đánh giá (ghi vào sổ điểm) chỉ có hai loại: Đ và CĐ.Điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm học:+ Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng cho điểm.+ Điểm trung bình các môn cả năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm.+ Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số. Không tính hệ số cho môn Ngữ văn và Toán hoặc môn chuyên đối với trường THPT chuyên. Về việc báo cáo số liệu cuối học kì IĐể có số liệu báo cáo Bộ đúng thời gian qui định trong kế hoạch năm học 2011-2012, Sở yêu các trường THPT, các Phòng GDĐT (tổng hợp số liệu các trường THCS) báo cáo theo mẫu
Ngày ban hành:
14/12/2011
Ngày hiệu lực:
14/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1080 / SGDĐT-GDTrH Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2011V/v hướng dẫn tổ chức thi giải toánqua Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2011-2012. Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã. Căn cứ Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch mở các vòng tự luyện và vòng thi các cấp của Ban tổ chức thi giải toán qua Internet, ngày 08 tháng 9 năm 2011, để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 1 - Các phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cấp huyện (thị xã, thành phố) chỉ đạo các trường TH, THCS thành lập Ban tổ chức cấp trường đúng theo điều lệ đã ban hành. 2 - Ban tổ chức các cấp cần lưu ý những việc sau đây:- Cử cán bộ phụ trách thường xuyên truy cập website www.violympic.vn để lấy thông tin về cuộc thi và các Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Nghiên cứu thể lệ và các vấn đề về cách thức thi, tổ chức thi để xây dựng kế hoạch, phổ biến và hướng dẫn cho học sinh tham gia dự thi các vòng tự luyện một cách tích cực, có hiệu quả.- Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là phòng máy tính trong đó máy tính có kết nối Internet.- Chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh tham khảo các tài liệu liên quan để chuẩn bị tốt cho cuộc thi các cấp.- Thường xuyên theo dõi tình hình tham gia dự thi của các đơn vị do mình phụ trách để kịp thời đúc rút kinh nghiệm, đồng thời động viên khích lệ phong trào. 3 - Thời gian tổ chức thi các cấp: Năm học này có 19 vòng thi, cụ thể: - Cấp trường: Chọn 1 vòng thi, từ vòng 10 đến vòng 14, từ ngày 09/01/2012 đến ngày 20/02/2012. - Cấp huyện (Thị xã, Thành Phố): Chọn 1 vòng thi, từ vòng 15 đến vòng 16, từ ngày 01/03/2012 đến ngày 20/03/2012. Đối với cấp trường và cấp huyện nên tổ chức thi những vòng đầu, những ngày đầu để kết quả chính xác hơn. - Cấp tỉnh: Chọn 1 vòng thi, từ vòng 17 đến vòng 18, dự kiến từ ngày 01/04/2012 đến ngày 08/04/2012. Căn cứ kết quả vòng thi cấp tỉnh, Sở chọn đội tuyển thi cấp Quốc gia số lượng như sau: Đội tuyển lớp 5: 30 em, đội tuyển lớp 9: 30 em - Cấp Quốc gia: Vòng thi 19, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2012 đến 29/04/2012. Sở yêu cầu các phòng GDĐT triển khai kế hoạch kịp thời, có hiệu quả. KT. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - Như kính gửi; - Giám đốc và các Phó Giám đốc; - Ban tổ chức cuộc thi; Đã ký- Lưu: VT, GDTrH, GDTH. Nguyễn Quốc Anh
Ngày ban hành:
14/11/2011
Ngày hiệu lực:
14/11/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực