Wednesday, 17/07/2019 - 21:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
03/08/2012
Ngày hiệu lực:
03/08/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UNND TỈNH HÀ TĨNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 1234/SGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT và sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; - Các trường THPT. Năm học 2011-2012, thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông (giảm tải) và đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh ở các bộ môn: Mĩ thuật, Âm nhạc (cấp THCS); Thể dục (cấp THCS, THPT) của Bộ GDĐT, để hoàn thành kế hoạch học kì I đúng tiến độ, đúng quy chế và đảm bảo chất lượng giáo dục, nay Sở hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:Về việc kiểm tra học kì IHiệu trưởng các trường THCS, THPT chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy - học theo tinh thần giảm tải. Việc kiểm tra học kì I của các môn học thực hiện theo kế hoạch dạy học, không tổ chức kiểm tra học kỳ I chung tràn lan ở các bộ môn, ở các khối lớp. Nếu cần phải có kết quả chung nhằm mục đích đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh thì có thể tổ chức kiểm tra học kì chung ở một số bộ môn (có nhiều tiết học/tuần) ở lớp cuối cấp (lớp 9 và lớp 12). Thời gian kiểm tra học kì I thực hiện theo kế hoạch dạy học, chủ yếu thuộc tuần học thứ 18 (từ ngày 26/12/2011 đến ngày 01/01/2012)Đối với các trường có học sinh là Giáo dân thì nhà trường không tổ chức kiểm tra học kì chung vào các ngày 23, 24, 25/12/2011. Về việc đánh giá xếp loại học lực của học sinhThực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (truy cập trên trang web của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Tĩnh), Sở lưu ý thêm một số điểm sau:2.1. Việc đánh giá kết quả học tập các môn Âm nhạc, Mĩ thuật (cấp THCS); Thể dục (cấp THCS, THPT): Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (gọi tắt là đánh giá bằng nhận xét). Căn cứ chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức: Đạt yêu cầu (Đ) hoặc Chưa đạt yêu cầu (CĐ). Tuy nhiên, trong thời gian qua, giáo viên đang đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 883/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2011 của Sở, đó là đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các môn học trên thành 5 loại: giỏi (viết tắt: G), khá (viết tắt: K), trung bình (viết tắt: Tb), yếu (viết tắt: Y) và kém (viết là Kém), thì nay không cần sửa chữa lại kết quả trong sổ điểm mà sử dụng kết quả đó để đánh giá học kỳ I của bộ môn như sau: các bài kiểm tra được xếp loại giỏi (G); khá (K); trung bình (Tb) thì thuộc mức Đạt yêu cầu (Đ); các bài kiểm tra được xếp loại yếu (Y) và kém thì thuộc mức Chưa đạt yêu cầu (CĐ). Sang học kì II thì việc đánh giá (ghi vào sổ điểm) chỉ có hai loại: Đ và CĐ.Điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm học:+ Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng cho điểm.+ Điểm trung bình các môn cả năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm.+ Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số. Không tính hệ số cho môn Ngữ văn và Toán hoặc môn chuyên đối với trường THPT chuyên. Về việc báo cáo số liệu cuối học kì IĐể có số liệu báo cáo Bộ đúng thời gian qui định trong kế hoạch năm học 2011-2012, Sở yêu các trường THPT, các Phòng GDĐT (tổng hợp số liệu các trường THCS) báo cáo theo mẫu
Ngày ban hành:
14/12/2011
Ngày hiệu lực:
14/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1080 / SGDĐT-GDTrH Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2011V/v hướng dẫn tổ chức thi giải toánqua Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2011-2012. Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã. Căn cứ Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch mở các vòng tự luyện và vòng thi các cấp của Ban tổ chức thi giải toán qua Internet, ngày 08 tháng 9 năm 2011, để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 1 - Các phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cấp huyện (thị xã, thành phố) chỉ đạo các trường TH, THCS thành lập Ban tổ chức cấp trường đúng theo điều lệ đã ban hành. 2 - Ban tổ chức các cấp cần lưu ý những việc sau đây:- Cử cán bộ phụ trách thường xuyên truy cập website www.violympic.vn để lấy thông tin về cuộc thi và các Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Nghiên cứu thể lệ và các vấn đề về cách thức thi, tổ chức thi để xây dựng kế hoạch, phổ biến và hướng dẫn cho học sinh tham gia dự thi các vòng tự luyện một cách tích cực, có hiệu quả.- Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là phòng máy tính trong đó máy tính có kết nối Internet.- Chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh tham khảo các tài liệu liên quan để chuẩn bị tốt cho cuộc thi các cấp.- Thường xuyên theo dõi tình hình tham gia dự thi của các đơn vị do mình phụ trách để kịp thời đúc rút kinh nghiệm, đồng thời động viên khích lệ phong trào. 3 - Thời gian tổ chức thi các cấp: Năm học này có 19 vòng thi, cụ thể: - Cấp trường: Chọn 1 vòng thi, từ vòng 10 đến vòng 14, từ ngày 09/01/2012 đến ngày 20/02/2012. - Cấp huyện (Thị xã, Thành Phố): Chọn 1 vòng thi, từ vòng 15 đến vòng 16, từ ngày 01/03/2012 đến ngày 20/03/2012. Đối với cấp trường và cấp huyện nên tổ chức thi những vòng đầu, những ngày đầu để kết quả chính xác hơn. - Cấp tỉnh: Chọn 1 vòng thi, từ vòng 17 đến vòng 18, dự kiến từ ngày 01/04/2012 đến ngày 08/04/2012. Căn cứ kết quả vòng thi cấp tỉnh, Sở chọn đội tuyển thi cấp Quốc gia số lượng như sau: Đội tuyển lớp 5: 30 em, đội tuyển lớp 9: 30 em - Cấp Quốc gia: Vòng thi 19, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2012 đến 29/04/2012. Sở yêu cầu các phòng GDĐT triển khai kế hoạch kịp thời, có hiệu quả. KT. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - Như kính gửi; - Giám đốc và các Phó Giám đốc; - Ban tổ chức cuộc thi; Đã ký- Lưu: VT, GDTrH, GDTH. Nguyễn Quốc Anh
Ngày ban hành:
14/11/2011
Ngày hiệu lực:
14/11/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND TỈNH HÀ TĨNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 1058/SGDĐT- GDTrHV/v: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ năm học 2011-2012CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; - Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Hương Khê; - Các Trường THPT. Sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012, Sở đã có Công văn số 883/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/9/2011 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong năm học; Qua kiểm tra công tác quản lý và hoạt động giáo dục, dạy học ở các nhà trường cho thấy: các cấp quản lí và đội ngũ giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Để các cấp quản lí, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, trong tháng 10/2011, Sở đã tổ chức tập huấn cho gần 600 cán bộ quản lí và giáo viên THCS trên toàn tỉnh về các nội dung trọng tâm, đổi mới trong năm học 2011-2012. Nay, Sở đề nghị các trường THCS, THPT tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:Về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (giảm tải)Các trường căn cứ vào Phân phối chương trình của Sở ban hành từ năm học 2009-2010 và hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (giảm tải) của Bộ ban hành trong năm học 2011-2012 để xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết cho các môn trong cả năm học (như tinh thần triển khai của Sở tại các hội nghị, các lớp tập huấn).Về đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 883/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/9/2011, đó là:- Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật (THCS), Thể dục (THCS, THPT) đánh giá bằng hình thức xếp loại, theo 5 loại: giỏi (viết tắt là: G); khá (viết tắt là: K); trung bình (viết tắt là: Tb); yếu (viết tắt là: Y); kém (viết là: kém). Trong khi chưa có hướng dẫn mới của Bộ GDĐT, Sở đề nghị các trường vận dụng nội dung xếp loại tại Quyết định số 04/2005/QĐ-BGDĐT, ngày 16/2/2005.- Việc đánh giá xếp loại học lực học sinh cuối kì, cuối năm thực hiện theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/10/2006 và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 15/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT (Sở đã trích in trong sổ chủ nhiệm phát hành năm 2011).Về việc thực hiện quy định dạy thêm học thêm Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 916/QĐ-UBND, ngày 04/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở về dạy thêm học thêm nhưng đến nay vẫn còn một số tổ chức, cá nhân dạy thêm học thêm chưa được cấp giấy phép (đến ngày 20/10/2011, chỉ có 06 trường THPT: Vũ Quang, Hương Sơn, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Cẩm Bình được Sở cấp giấy phép). Việc quản lí dạy thêm học thêm ở một số trường THCS, THPT (đặc biệt là các trường ở thành phố Hà Tĩnh, trung tâm các huyện, thị xã) không được các cơ quan quản lý (Phòng GDĐT, Ban giám hiệu các trường THCS, THPT) thực hiện nghiêm túc, nên có biểu hiện dạy thêm – học thêm tràn lan, chất lượng dạy chính khoá (ở những giáo viên có tổ chức dạy thêm học thêm) giảm sút, gây sự bất bình trong phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội. Những giáo viên, nhà trường có tổ chức dạy thêm – học thêm nhưng chưa được cấp phép, phải tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy phép (theo Quyết định số 916/QĐ-UBND, ngày 04/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/11/2011 ; nếu không thực hiện đúng quy định trên thì phải chấm dứt việc dạy thêm – học thêm.Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo : Mặc dù đã quán triệt một cách đầy đủ trong các hội
Ngày ban hành:
01/11/2011
Ngày hiệu lực:
01/11/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực