Tuesday, 18/06/2019 - 14:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
31/07/2013
Ngày hiệu lực:
31/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/12/2012
Ngày hiệu lực:
11/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2012
Ngày hiệu lực:
20/09/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND TỈNH HÀ TĨNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:1087/BC-SGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 8 năm 2012BÁO CÁOTổng kết năm học 2011-2012,Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự góp sức của toàn xã hội, Ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh đã nổ lực phấn đấu, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong năm họcPhần IKẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012I. Công tác chỉ đạo của ngành Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, đề án và chính sách để phát triển sự nghiệp giáo dục như: Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 20/12/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND phê duyệt Đề án Quy hoạch hệ thống trường Mầm non và Phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND về banh hành quy định một số chính sách đối với ngành GD&ĐT; Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non đến năm 2015 tỉnh Hà Tĩnh.Sở đã có văn bản số 763/BC-SGDĐT ngày 04/8/2011 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012; tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên của các cấp học, bậc học; tập trung thảo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm học.II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục 1.1. Việc thực hiện nhiệm vụ chung của các cấp họcCác cuộc vận động và các phong trào thi đua được lồng ghép, tích hợp và tổ chức thành các hoạt động thường xuyên và có hiệu quả:Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiếp tục được thực hiện sâu rộng thông qua các hoạt động cụ thể, gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn thể cán bộ đảng viên; nhiều thầy cô giáo và các em học sinh điển hình trong cuộc vận động này và đã được tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Tiến tới tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Ngành đã tiếp tục quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo và CBQLGD. Nhiều thầy giáo, cô giáo đã tận tụy, gắn bó, thương yêu học sinh, nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp, là gương sáng cho học sinh noi theo, toàn ngành không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.Cuộc vận động “Hai không” tiếp tục được duy trì và trở thành hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục với các hoạt động xuyên suốt là: Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, chống tiêu cực trong kiểm tra, thi, đánh giá và xếp loại học sinh và nhiều giải pháp trong phụ đạo học sinh yếu kém, không để học sinh ngồi sai lớp, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi Các kỳ thi trên địa bàn tỉnh được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn, nhất là các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi các cấp được dư luận trong và ngoài ngành đánh giá cao.Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Ngày ban hành:
17/09/2012
Ngày hiệu lực:
17/09/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực