• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
 • Nguyễn Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0912876628
  • Email:
   hoanggiahs@gmail.com
 • Lương Sỹ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0985058486
  • Email:
   luongsyhiep74@gmail.com
 • Hà Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0917217106
  • Email:
   habichlien75@gmail.com
 • Phan Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0915431973
  • Email:
   anh1973@gmail.com
 • Lê Đình Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0983138727
  • Email:
   ledinhloi666@gmail.com
 • Phạm Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01665580016
  • Email:
   congthanh1979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976446631
  • Email:
   nguyenanhtho.ht@gmail.com
 • Phạm Thị Quỳnh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949115691
  • Email:
   phamhoa.hs@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01699474481
  • Email:
   nguyetmntt1@gmail.com
 • Hà Huy Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917820599
  • Email:
   hahuytuan75@gmail.com
 • Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973609306
  • Email:
   quockhanhhsht@gmail.com
 • Nguyễn Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979157000
  • Email:
   theanh2982@gmail.com