Tuesday, 18/06/2019 - 14:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
 • Đào Duy Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913506252
  • Email:
   daoduysy@gmail.com
 • Lương Sỹ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0985058486
  • Email:
   luongsyhiep74@gmail.com
 • Hà Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0917217106
  • Email:
   habichlien75@gmail.com