• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
 • Hà Huy Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917820599
  • Email:
   hahuytuan75@gmail.com
 • Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973609306
  • Email:
   quockhanhhsht@gmail.com
 • Nguyễn Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979157000
  • Email:
   theanh2982@gmail.com