Friday, 30/10/2020 - 05:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN

Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhà trường tổ chức cuộc triển lãm đồ dùng đồ chơi do giáo viên tự làm. Dưới đây là một số hình ảnh của đồ dùng đồ chơi sau: